Jurnal COVID-19. Otrăvirea României şi a Românilor – prostia şi corupţia ucid

Vă aduceţi aminte că m-am temut că „măsurile” pe care le iau politicienii noştri vor ucide mai mulţi oameni decât virusul SARS-CoV-2?
Iată, suntem în plină desfăşurare a unui plan de otrăvire masivă a României şi a Românilor. Se numeşte „dezinfectarea străzilor şi spaţiilor publice”.
Evident, niciuna dintre organizaţiile pretins ecologiste nu protestează, niciuna dintre organizaţiile pentru protecţia mediului sau a sănătăţii nu protestează.
Dar poate credeţi că este o glumă proastă din partea mea, sau că am eu ceva cu bieţii politicieni iubitori de cetăţeni! Hai să vedem faptele!

De pildă, Primăria Sectorului 1, conform propriilor declaraţii, dezinfectează străzile, parcurile şi interioarele blocurilor „o dată la 7 zile„. Cu ce? Cu Virkon spaţiile publice şi străzile şi cu Halamid scările blocurilor. O dată la şapte zile! Câtă grijă patriotică!
Dar hai să ne uităm pe fişele celor două produse, ca să vedem dacă folosirea lor este corectă sau nu, ajută la sănătate sau la distrugerea sănătăţii.

Virkon este o substanţă folosită pentru dezinfectarea unor zone industriale, respectiv a instalaţiilor şi anexelor folosite în zootehnia şi agricultura industrială. Este eficientă împotriva bacteriilor, fungilor (ciuperci, mucegaiuri) şi, da, împotriva viruşilor. Deci este bine că se foloseşte la dezinfectarea spaţiilor publice şi străzilor?
Nu! Nu! Nu!
De ce?
Pentru că este extrem de toxic!
Este extrem de toxic pentru mediu, este extrem de toxic pentru animale, este extrem de toxic pentru oameni.
De fapt imediat în dreapta pe etichetă sau prima foaie a fişei de prezentare scrie, mare (vă rog citiţi cu multă băgare de seamă!):

Prim ajutor
Dacă ajunge în ochi: ţineţi ochii deschişi curăţându-i continuu şi delicat cu apă 15-20 de minute. Dacă există lentile de contact după primele 5 minute îndepărtaţi-le şi continuaţi curăţirea. Chemaţi un centru împotriva otrăvirilor sau un medic pentru tratament.
Dacă ajunge pe piele sau haine: Îndepărtaţi hainele contaminate. Curăţaţi îndată piele cu multă apă vreme de 15-20 de minute. Chemaţi un centru împotriva otrăvirilor sau un medic pentru tratament.
Dacă este înghiţit: Chemaţi pe loc un centru împotriva otrăvirilor sau un medic pentru tratament. Ajutaţi persoana să înghită un pahar cu apă dacă mai poate înghiţi. Să nu încercaţi să induceţi vomă dacă nu vă cer acest lucru centrul sau doctorul. Nu administraţi nimic oral unei persoane inconştiente [deci nici apă n.n.]. Chemaţi un centru împotriva otrăvirilor sau un medic pentru tratament. Să aveţi un recipient cu această substanţă sau eticheta lui atunci când chemaţi un centru împotriva otrăvirilor sau un medic pentru tratament.

Aţi citit?
Aţi citit bine, cu băgare de seamă?
Să mai citim din prospect!

Substanţa este corozivă. Produce rănirea ireversibilă a ochilor sau a pielii. Dăunează dacă este înghiţită sau absorbită prin piele [subl.n.].”

şi, sărind peste alte fraze ce repetă faptul că dăunează, că trebuie ochelari de protecţie, haine de protecţie etc. în prezenţa substanţei, că trebuie spălată foarte bine orice urmă de substanţă etc., ajungem la avertismentele

Primejdii pentru mediu 
Nu aruncaţi resturi (scurgeri) ce conţin această substanţă în lacuri, cursuri de apă, iazuri, estuare, oceane sau orice alte ape…”     
„Nu aruncaţi resturi (scurgeri) ce conţin această substanţă în sistemul de canalizare fără a anunţa în prealabil direcţia de epurare a apelor uzate.

Altfel spus, staţiile de epurare nu pot curăţa în mod normal apele contaminate cu Virkon. Iar contaminarea apelor cu Virkon este extrem de gravă pentru toate apele.
Aceasta este substanţa din care Primăria Sectorului 1 varsă în fiecare săptămână mii şi mii de tone de apă contaminată pe străzile şi parcurile Sectorului 1.
De acum înainte, ani de zile, pământul, lemnul şi alte materiale vor conţine Virkon, substanţa care trebuie să NU intre în contact cu omul.

Dar poate este mai bun Halamid?

Ce spune fişa de siguranţă a producătorului?

„A nu se respira praful/spray-ul.
A se purta haine de protecţie/mânuşi de protecţie/ochelari de protecţie/mască de protecţie.” etc.

Practic, sunt aceleaşi sfaturi ca la Virkon.
Simplul fapt că este nevoie de o protecţie totală a celor care îl folosesc arată gradul ridicat de toxicitate.
Singurul avantaj este că e biodegradabil şi în câteva zile se descompune, încetând să mai fie activ. Altfel spus, după ce este aplicat în bloc este toxic încă 2-3 zile.

Imaginea reală a „dezinfectării” este, ecologic şi medical, un dezastru în cel mai literar înţeles al cuvântului.
Ceea ce se întâmplă acum aminteşte de demenţa folosirii DDT-ului şi de cumplitele urmări ale acesteia.

Să nu se creadă că am ceva cu Primăria Sectorului 1!
Primăria Sectorului 2 foloseşte zilnic clor în spaţiile centrale şi cel puţin o dată pe săptămână pe străzile secundare.
Voi cita o informaţie de acum 26 de ani:
Chlorine is a naturally occurring substance. Its manipulation and use in forming artificial chemical products has had devastating effects on the environment which we are only now beginning to understand.” (cf. Chlorine, pollution and the environment WEN Trust)
tradus:
Clorul este o substanţă naturală. Manipularea şi folosirea în formarea substanţelor chimice artificiale poate avea efecte devastatoare asupra mediului pe care doar acum începem să le înţelegem.
Pentru dezinfectarea spaţiilor interioare Primăria Sectorului 2 colaborează cu C.M.E., care utilizează Aldezin. Din informaţiile pe care am reuşit să le obţin, reiese că Aldezin este mai toxic decât Halamid, însă ceva mai puţin agresiv decât Virkon. Altfel spus, trebuie manipulat cu maximă protecţie şi orice contact este primejdios.
Ceea ce înrăutăţeşte lucrurile este faptul că Aldezin a mai fost folosit masiv în 2006, astfel încât avem de-a face cu un nou val de contaminare chimică. De pildă, în Bucureştiul anului 2006, într-o singură noapte, într-un singur cartier, s-au folosit peste 100.000 de litri de soluţie dezinfectantă Aldezin.

În Sectorul 3 Primăria foloseşte cloramină – a cărei toxicitate ar trebui să fie binecunoscută –, Halamid – pe care l-am amintit deja – şi, ni se spune, Bedo BIO, care este de fapt o firmă!
(S-ar putea să fie vorba despre Bedo BIO Care, un dezinfectant ecologic de excepţie, ne-toxic pentru mediu şi om, dar care distruge bacteriile, viruşii etc. Dacă este vorba despre el, ar fi fost bine şi de laudă să fie folosit exclusiv, nu alături de substanţe toxice.)

Primăria Sectorului 4 a folosit o dată hipoclorit de sodiu, un produs larg folosit în curăţarea hainelor, dar foarte toxic. Citez din fişa prezentată de Oltchim:

„Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
Foarte toxic pentru mediul acvatic. [s.n.]
Nu inspiraţi vaporii.
Evitaţi dispersarea în mediu. [s.n.]”
Etc., etc., etc., indicaţiile sunt aproape identice cu cele pe care le-am văzut, mai sus, la Virkon.

20200403_172325
Dezinfectare străzi şi spaţii publice Bucureşti 2020

Foarte corect, Primăria Sectorului 4 a precizată că a folosit o singură dată hipocloritul de sodiu, după care a trecut la folosirea continuă a peroxidului de hidrogen.
Cu observaţia că ar fi fost bine să nu se folosească deloc hipocloritul de sodiu, eficient în clădiri şi instituţii (medicale), nu în spaţii deschise, voi sublinia că, da, peroxidul de hidrogen este o substanţă ecologică, ce nu otrăveşte mediul. Prima din listă.

Primăria Sectorului 5 ţine secrete substanţele folosite, chiar şi pe pagina de facebook a primarului. Ceea ce este profund incorect pentru o societate deschisă şi acceptabil doar pentru dictaturi. După cum bine observa o comentatoare (Roxana Daniela)

Bune practici inseamna comunicare corecta privind actiunea de dezinfectie : denumirea comerciala a dezinfectantului; timpul de contact evidentiat in Avizul produsului ref virusuri (anverlopate sau nu); dilutia utilizata. Anuntul este o mizerie. Daca este un dezinf pt suprafete, DE ce trebuie sa stea scara blocului inchisa? In caz ca are impact gazos, aerul ar trebui sa se recupereze prin ventilatie. Documentele dezinf si procedura de lucru trebuie sa se regaseasca la fiecare echipaj. Rog transmiteti public detaliile necesare unei astfel de actiuni.

Mi se pare foarte probabil ca Primarul Sectorului 5 să fie conştient de toxicitatea dezinfectanţilor folosiţi şi de faptul că au fost aprobaţi iniţial pentru interiorul anumitor clădiri, nu pentru spaţii publice.

Primăria Sectorului 6 foloseşte pentru curăţarea străzilor hipocloritul de sodiu, după propriile declaraţii, ceea ce este total aberant. După cum am arătat mai sus, O.M.S. a precizat că acesta poate fi folosit o singură dată, exact datorită gradului foarte mare de toxicitate pentru om şi mediu.
De asemenea, Primăria Sectorului 6 ne anunţă că foloseşte Suma Tab D4, adică o formă de cloramină. Aceasta este întrebuinţată în spălarea industrială a legumelor, a fabricilor de conserve etc., etc. Este toxică pentru om şi pentru mediu.
În sfârşit, mai spune că foloseşte şi „Aquazidplus„, un produs pe care nu l-am putut găsi cu motoarele de căutare de care am dispus… Primăria Sectorului 6 pretinde că ar fi pe bază de peroxid de hidrogen, ceea ce ar însemna că ar putea să nu fie toxic… dar numai dacă între celelalte substanţe din compoziţie nu sunt şi unele toxice. Oricum, fără un prospect plutim în incertitudine.

Concluzia mea

Avem excepţia Primăriei Sectorului 4, care a otrăvit o singură dată pământul, asfaltul, canalizarea etc., trecând apoi la o substanţă care nu otrăveşte mediul.
În rest, toate celelalte cinci primării ale Bucureştiului otrăvesc oraşul, sistematic, săptămânal şi chiar zilnic, până în străfundurile lui.
De ce?
Degeaba!
Cum degeaba? Nu fac asta ca să ne salveze de virus?
Nu. Pentru că
1. Nu era nevoie să facă asta.
2. Puteau folosi substanţe care nu distrug mediul şi nu otrăvesc oamenii pe termen lung.

Bun, înţeleg punctul 2. Puteau folosi peroxid de hidrogen sau alte substanţe care nu otrăvesc mediul. Dar era nevoie să dezinfecteze, nu?
De ce să fie nevoie?
Ca să omoare virusul!
Nu-l omoară.
Cum adică „nu-l omoară”??
Dezinfectarea străzilor şi spaţiilor publice nu are niciun efect semnificativ asupra răspândirii virusului. Cel puţin aşa spune… Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Care mai atrage atenţia şi asupra distrugerii mediului.
Nu se poate! Cum? Dezinfectarea străzilor, spaţiilor publice şi scărilor de bloc nu ne apără împotriva virusului?
Nu. Este constatat.

În schimb otrăvirea repetată a pământului, apei şi implicit a roadelor lor, a aerului şi a întregului mediu urban cu substanţe toxice, va produce boli, malformaţii şi decese.
Dar se vor fi vândut deja, doar în Bucureşti, zeci sau sute de milioane de litri de substanţe dezinfectante peste consumul normal în vreme de epidemie; de zeci de ori mai multe milioane la nivel naţional. Banii curg spre unele buzunare. Şi asta este tot ce contează. Pentru unii.

Mihai-Andrei Aldea

Magazin DSV

The Way to Vozia…

Îndem la luptă

18 gânduri despre “Jurnal COVID-19. Otrăvirea României şi a Românilor – prostia şi corupţia ucid

 1. Parinte m-am uitat pe prospectul german la Virkon. Dumneavoastra aveti dreptate daca vorbiti de substanta pura. Ea insa se foloseste diluata iar in dilutia de 1:1000 chiar pentru dezinfectia apei!

  Apreciază

 2. Dar noi salariații care suntem obligați să dezinfectam spațiile de cateva ori pe zi,mobilierul și tot restul, să stăm în spațiile respective și să înhalam acele substanțe , suntem predispusi la imbolnaviri ale cailor reparatorii , și ne omoară înaintea virusului. Eu sunt alergica de la vârsta de 27 de ani, stau cu antihistaminicele in geanta si cand ma apuca mancarimea de cap, ochi, buze , urechi ma indop cu ele, credeti ca-i pasa cuiva? Nu, pentru ca trebuie sa murim cat mai multi si cat mai repede , sa nu mai imbatranim sa plateasca guvernele pensii, sa murim de tineri. Acest slogan ,,stăm acasă ” este o mare porcărie, stați în casă sa fiti depresivi rupți de realitate și în curând sa murim de foame sau sa ne sinucide ca ajungem șomeri, ca vine bancă sa-ti ia casa pentru care plătești rate 35 de ani, ca nu mai ai cu ce sa-ti crești copii, și lista poate continua cu multe alte probleme grave care ne așteaptă.

  Apreciat de 1 persoană

 3. Este clar ca o concentratie mare este toxică si o acumulare sau depozitare in produse/ animale poate cu timpul sa devina toxica! Cunoasteti vreun alt dezinfectant cu efect de distrugere a vietii (in esentă) care nu este toxic in cantitate mare sau la îndelunga folosire? Toate sunt toxice si dăunătoare pe de o parte pe de alta ofera niște avantaje. Virkonul de exemplu se foloseste in clinici, laboratoare pentru dezinfectie https://www.servoprax.de/shop/unser-angebot/medical-products/laborbedarf/reinigung-hygiene/virkon-das-flaechendesinfektionsmittel-fuer-sie
  Orice substanta poate sa fie si este toxica! Apa este toxica in cantitate prea mare ea duce la spargerea hematiilor!
  DDT-ul desigur a distrus enorm dar el se dădea direct pe produsul consumat (plante) nu se folosea ca dezinfectant!
  Iar interzicerile de substante toxice sunt doar praf in ochi! Piatra vanata este interzisa in occident. Ghiciti ce contine produsul „netoxic” care i-a luat locul?

  Apreciază

 4. 🙂
  Mă bucur că aveţi argumente. Văd însă că unele dintre ele nu vă ţin partea, de fapt…
  De pildă, aţi spus că „DDT-ul… se dădea direct pe produsul consumat”. Aş amintit că nu este chiar aşa, se dădea şi pentru dezinsecţie, ca dezinfectanţii aceştia, iar multe malformaţii congenitale au apărut în urma acestei utilizări. Dar, dincolo de acest fapt, hai să vedem unde se duce soluţia de Vekron de pe străzile Bucureştiului?
  Păi, o parte în canalizare, iar de aici în apele curgătoare şi Marea Neagră. Fără epurarea specială impusă într-o facilitate medicală civilizată.
  Iar altă parte de-a dreptul în pământ. Otrăvind tot ceea ce este în sol. Şi de aici ajungând şi în mâncare, aşa cum au ajuns multe substanţe „date departe”, dar care prin pânza freatică, insecte etc. s-au răspândit până departe.
  Da, orice substanţă poate să fie toxică… ingerată în cantităţi prea mari. Pentru că apa nu e toxică în ea însăşi, chiar dacă vorbim despre cantităţile uriaşe din oceane. Devine nesănătoasă şi chiar ucigătoare ingerată peste măsură. Problema este însă că Virkon este toxic indiferent de cantitate, lucru pe care însuşi producătorul îl precizează.
  Deci folosirea lui pe scară largă, în spaţiul public, poate avea o justificare doar în caz de „apocalipsă zombi”, dacă are efect de distrugere sau vindecare pentru zombi. În condiţiile în care O.M.S. şi alte surse avizate au precizat că spălarea străzilor şi spaţiilor publice este inutilă, deja vorbim despre o acţiune criminală.

  Apreciază

 5. Asta cu „nu-i de partea mea” : daca solutia se duce in mari/ oceane dilutia devine mai ceva ca in homeopatie respectiv numai „energia” substantei active mai exista practic!
  DDT dat pe animalele de consum ? Eu nu am folosit decat pentru plante dar am citit pe undeva ca se folosea pentru orice insecta muste inclusiv! Nu cred ca e cazul la solutia de care vorbim!
  Acum sa ne intelegem: mie toate masurile luate de la inchiderea bisericilor pana la firme de la # stai in casa pana la scoaterea armatei de la golirea spitalelor si aducerea de cadre medicale de alta specialitate samd toate mi se par exagerate si cu un alt scop decat gripa!
  Dezinfectarea străzilor face parte din scenariu si ar avea oarecare logica in comparatie cu crimele asupra economiei! Si asta o spune cineva bătrân si cu toate afecțiunile care inseamna moarte sigura! Dupa ei! Nu după mine si sper ca nici după Dumnezeu!
  Sigur pe ansamblu aveti dreptate si e o otrăvire in plus a planetei! Una din multe altele care au loc si sunt mult mai grave (poluarea 5G de ex) dar sincer nu cred ca se mai poate face ceva…..Eu nu am optimismul dumitale!

  Apreciază

 6. Urmează campania electorală. Le trebuie lovele. Partea bună este că nimeni nu controlează concentrațiile care sunt foarte mici, poate zero. Doar banii absorbiți sunt importanți.

  Apreciază

 7. Doamne ajută!
  Din păcate, sunteţi mult prea optimist.
  În primul rând, substanţele chimice din ocean nu se risipesc în masa apei uniform. Exista această idee în secolul al XIX-lea, dar cercetările oceanologice – în care şi biologii români au avut o contribuţie – a dovedit că există fenomene de acumulare locală a substanţelor.
  Pe scurt, o să amintesc doar unul dintre procesele acumulative: filtrarea apei de către organisme.
  Apa este esenţială pentru microorganisme, fie ele „animale” sau „vegetale” (deseori termenul este relativ pentru vietăţile unicelulare); este esenţială pentru plante; este esenţială pentru animale; este esenţială pentru om.
  Diatomitele sunt minuscule, dar filtrează cantităţi uriaşe de apă datorită numărului uriaş. La fel multe altele.
  Şi aici intervine lanţul trofic.
  Unicelularele sunt hrană pentru unicelulare şi pluricelulare. Scoicile, coralii şi nenumărate alte organisme filtrează neîncetat apa de mare. O filtrează toate organismele care respiră în apă. Şi ele se hrănesc unele din altele, crescând treptat concentraţiile de substanţe dăunătoare.
  De aceea s-a ajuns ca peştele oceanic şi fructele de mare oceanice să fie adeseori pline de metale grele şi chimicale.
  Ca urmare, ideea că substanţele „se diluează” în ocean „la infinit” este infirmată total de realitate. Orice deversare este un pericol. Iar aici vorbim de 5-10 milioane de litri de apă contaminată numai în Bucureşti. Adăugând celelalte mari oraşe ale Ţării, oraşele mai mici etc., se ajunge la un minimum de 100 milioane litri apă contaminată cu substanţe chimice foarte agresive. Care, în mod normal, necesită facilităţi speciale de tratare. Inexistente în Republica România.
  Diluţiile obişnuite ale Virkon (1:100 până la 1:300) sunt extrem de toxice şi cer echipament de protecţie complet. Deversarea lor în apă este otrăvirea apei şi duce la dezastru ecologic. O recunoaşte, direct, producătorul.

  În al doilea rând, dezinfectarea străzilor este perfect inutilă. O spune chiar O.M.S.-ul. Mai mult, dacă tot se spală străzile, O.M.S.-ul a cerut folosirea săpunurilor sau detergenţilor „convenţionali”. Desigur, la noi nu se ştie ce înseamnă asta. Lumea îşi închipuie – spre bucuria unor afacerişti şi politicieni – că este vorba despre săpunurile şi detergenţii de bucătărie sau alte produse „de piaţă”. În realitate este vorba despre produsele consacrate (în state civilizate!) pentru spălarea străzilor, produse care fie nu afectează mediul fie sunt uşor de epurat.
  Deci, „dezinfectarea străzilor” este inutilă – medical vorbind este o imbecilitate cronică – iar materialele folosite sunt în directă contradicţie cu normalitatea. Otrăvind pământul, apele, aerul. Adică exact pe dos decât recomandă O.M.S.

  În al treilea rând, am spus că DDT-ul se folosea pentru dezinsecţie. S-a dat şi pe blana căţeilor sau pisicilor pe alocuri, dar în esenţă a fost folosit asemenea substanţelor dezinfectante ale primarilor bucureşteni, pentru dezinsecţie generală şi ca pesticid în agricultră. S-au dat tot soluţii, deşi au fost şi unii care turnau direct praful, fiind siguri că nu este nociv şi se va dilua prin ploi şi intrarea în reţeaua de apă.
  Şi această substanţă diluată s-a adunat treptat în ţesuturi şi a produs o avalanşă de efecte cumplite… după cca. 10 ani de folosire „sigură”.

  Cred că discuţia noastră este lămurită definitiv în clipa în care ne amintim că producătorl Virkon cere expres ca apa reziduală, oricât de diluată, să nu fie deversată în sistemele de canalizare fără aprobarea autorităţii locale de epurare a apelor. Asta înseamnă că producătorul recunoaşte direct – şi, de altfel, repetat – că substanţa diluată este periculoasă pentru mediu.

  În încheiere, pot spune doar atât:
  Să dea Dumnezeu să nu am dreptate!

  Apreciază

 8. Aici sectorul 4. E bine că au procedat cum aţi arătat, chiar şi aşa duminică 29 martie au trecut de 4 ori pe strada noastră, 3 maşini care pulverizau în aer, atenţie, nu spre sol, una către stânga, a doua către dreapta şi a treia în spate. Locuind la nivelul solului, am putut simţi cum aerul e încărcat şi irită căile respiratorii, doar ceva mai slab decât miroseau altădată celebrele dezinsecţii în blocuri. Bine că s-a împrăştiat repede aerosolul, ajutat de vânt. Sper că n-a fost nicio persoană care să sufere în urma acestor acţiuni.

  @Mihai

  Maestre, de 3 săptămâni suntem mulţi care avem prea mult timp liber! Ce încercaţi să transmiteţi? (întrebare retorică)

  Apreciat de 1 persoană

 9. Virkon e un dezinfectant atestat demult timp de ministerul sanatatii, se foloseste in diverse scopuri si nu e deloc toxic. la fel halamid. unii specialisti spun ca sunt eficiente si contra covid-19, altii – nu. dar de aici si pana la mizeriile scrise de dvs e cale lunga. Autoritatile trebuie criticate, dar cu argumente, nu asa fara nicio responsabilitate.
  eu nu prea inteleg de ce oameni care nu se pricep la un domeniu raspandesc cu atata nonsalanta stiri false. mai sunteti si preot. chiar nu puteati sa intrebati pe cineva de specialitate inainte sa scrieti? ”sa nu minti” nu e valabil si pentru dvs? pentru ca ceea ce faceti dvs e sa mintiti.

  Apreciază

 10. Doamnă, vă mulţumesc pentru mesaj. Deşi dovedeşte prejudecăţi şi citire fără băgare de seamă este totuşi o comunicare. Şi deschide cheia spre dialog.
  De ce spun că dovedeşte prejudecăţi?
  1. Aţi afirmat că Virkon este un dezinfectat „atestat demult timp de minsterul sanatatii” (citat exact). Problema este, aici, că Ministerul Sănătăţii a avizat (nu atestat) Virkon, de mult timp (nu „demult timp”, formă greşită), dar… pentru spitale şi spaţii de creşterea animalelor.
  2. Aţi pretins că Virkon „nu este deloc toxic, la fel halamid”. Din păcate pentru dvs., producătorii spun altceva. Şi dacă aţi fi băgat de seamă ceea ce scrie în articol aţi fi văzut că citatele despre efectele toxice ale Virkonului sau Halamidului sunt chiar de pe prospectul lor. Altfel spus „mizeriile” despre care vorbiţi atât de agresiv şi, ca să vă citez, „fără nicio responsabilitate” sunt informaţiile oferite de producători. Dacă dvs. ştiţi mai bine decât producătorii ce efecte au produsele lor vă rog să ne arătaţi şi sursa acestei ştiinţe superioare, studiile sau revelaţiile pe care se bazează.
  3. Atunci când există un link în postare sau comentarii este evidenţiat printr-o culoare deosebită (precum linkul către Softmedica din punctul 1). Dacă aţi fi urmărit acele linkuri aţi fi văzut că afirmaţiile din articol sunt susţinute prin materiale oficiale, profesionale. Dacă aş fi pus linkurile ca atare în text se anula orice cursivitate a textului, nu se face aşa ceva. Se folosesc fie note de subsol, fie hyperlink-uri, aş cum am făcut eu (fiind mai uşor pentru cititori să acceseze sursele).
  4. Nu există dezinfectanţi „deloc toxici”, pentru că altfel nu ar putea dezinfecta. Un dezinfectant natural şi ecologic este alcoolul etilic, dar în funcţie de concentraţie şi cantitate poate să fie extrem de toxic. Apa este o substanţă esenţială vieţii, dar dacă cineva bea repede peste 6 litri de apă are toate şansele să moară intoxicat. Etc.
  5. Trebuie să vă spun că sunt foarte urâte prejudecăţile dvs. după care (a) un preot nu se pricepe, automat, într-un domeniu ne-teologic şi (b) nu aş fi întrebat pe cineva de specialitate înainte doar pentru că părerile articolului nu sunt aceleaşi cu ale dvs. Sunt preoţi care au studii mult mai vaste decât majoritatea oamenilor. Am avut colegi în Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti care erau la a doua sau a treia facultate. Sunt preoţi medici, ingineri, istorici, etnologi, chimişti etc. Nu vă mai grăbiţi să daţi cu parul înainte să ascultaţi ce are celălalt de spus.
  O poziţie corectă din partea dvs. ar fi sunat ceva de felul:
  „Părinte, mi se pare că ceea ce spuneţi este [complet] fals. Eu ştiu că Virkon este un dezinfectant atestat de mult timp … [aici venea textul cu ceea ce ştiţi dvs. despre Virkon şi Halamid]. Aţi consultat pe cineva de specialitate înainte să scrieţi? Aveţi surse serioase?”
  Un asemenea comentariu, decent şi fără atac la persoană, prezintă prudenţa ştiinţifică minimală de a nu absolutiza părerile proprii.
  Repet, puteţi vedea în articol sursele folosite. Dacă vi se pare că producătorul Virkon greşeşte şi efectele negative pe care le descrie pentru acest produs nu există, este nevoie să daţi surse serioase. Până atunci, vă ofer trei linkuri
  https://education.scichem.com/downloads/DSCLN140020.pdf
  http://www.ncbe.reading.ac.uk/SAFETY/SDS/Virkon.pdf
  http://virkon.com/en/products-applications/disinfectants/virkon-lsp/general-information/

  Închei atrăgându-vă atenţia că înainte de a da cu pietre în cineva, fie şi simbolic, este decent să îi asculţi argumentele. Dvs nu aţi făcut asta. Dar cel puţin aţi comunicat, ceea ce este, totuşi, un început.
  Vă doresc sincer toate cele bune şi sper că putem trece la un dialog civilizat.

  Apreciază

 11. Părinte, este foarte adevarat că industrializarea si chimizarea ne otraveste pe noi ca fiinte, aerul, apa, dar nu mai putem sa ne întoarcem in urma cu 2 secole.In timpul izolarii in casa, pămîntul a mai luat un respiro, insa acum usor, usor, reintram in normal. Vorbind de chimizare si sinteza medicamentelor, nu stiu daca luati vreun medicament, dar am un exemplu in familie, unde in prospectul unui medicament, pe langa multe afectiuni provocate de acest medicament este si atentie : ,,poate provoca moarte subita,,. Ce mai putem spune? cum sa ne aparam, cum sa ne ferim, mai avem cale de intors? Ma opresc, urându-va la toti multa sanatate!

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s