În grădină – de Constantin Străchinaru

În grădină

Ies în grădină odată cu zorile.
Binefăcătoare-i prima adiere!
Colorate, aromate, florile
îmi întind ceşcuţe cu miere.

Chemarea de-a ieşi dimineaţa în vii,
în livezi, în poieni, nu e nouă…
Cândva, părinţii îi învăţau pe copii
Să umble desculţi prin rouă.

Şi-acum, iată-mă-s eu, însetatul.
luat de-al minunilor val.
În stânga ogoarele, în dreapta, satul,
În faţă, pârâul de-argint muzical.

Chiot lung de in şi de tort
izbucnind în tot ce este,
cu trei căni în mână peste
aceste creste mă port.

Vinicer râzând în struguri,
mere dogorind în pom,
viaţă mişunând în muguri,
om dând mâna cu alt om;

sunt îndemnuri ce vin
din adâncul, marele
suflet de roman senin
când salută soarele.

Constantin N. Străchinaru

 

Magazin DSV                                                                                                        The Way to Vozia…

Îndemn la luptă

Metanie – de Radu Gyr

Metanie

Doamne, fă din suferinţă,
Pod de aur, pod înalt,
Fă din lacrimă velniţă
Ca-ntr-un pat adânc şi cald.

Din lovirile nedrepte,
Faguri facă-se, şi vin,
Din înfrângeri, scări şi trepte,
Din căderi, urcuş alpin.

Din veninul pus în cană
Fă miresme ce nu pier!
Fă din fiecare rană
O cădelniţă spre cer,

Şi din fiece dezastru
Şi crepuscul stins în piept,
Doamne, fă lăstun albastru
Şi fă zâmbet înţelept.

Radu Gyr

DSCN0616 Troiţă Borca.jpg

Magazin DSV                                                                                                        The Way to Vozia…

Îndemn la luptă

Ardealul, de Mircea Rădulescu

Ardealul

de Mircea Rădulescu (1889-1946)

Al nostru e: pământ din vechi pământ
Și sânge din latinul nostru sânge,
E trup și os din osul nostru frânt,
Un dor avem în el și cel mai sfânt;
Nici iadul astăzi nu ni-l poate-nfrânge!

I-am moștenit tot dreptul din părinți;
La șoapta lui ni se-nfioară buza;
În lutu-i plămădit din suferinți,
Stramoșii frământatei noastre ginți,
Dorm îngropați la Sarmizegetusa.

Al nostru e; iar nu al vostru, Huni,
Ce-ați năvălit de dincolo de Nistru,
Călcând în goana cailor nebuni
Peste mormântul marilor străbuni,
și i-ați trezit cu-al vostru râs sinistru.

Voi, colb și pleavă sunteți, venetici,
Din hoardele barbarului Atila!
Noi scutul Romei am înfipt aici,
O! Pentru marii noștri mucenici
Voi niciodată n-ați știut ce-i mila.

Dar astăzi sună ceasul de apoi.
Să vă chemăm la dreapta judecată.
Ca uraganul năvăli-vom noi,
Cântați semnalul goarne de razboi!
Năprasnică va fi a noastră plată.

Se va-ngrozi poporul de mișei.
Vor tremura ca-n temniti vinovații,
Ne vom lupta cu-nverșunări de lei
Și-om dărama Carpații peste ei,
Dacă zăgaz ne-or sta in drum,
Carpații.

Vom năvăli ca un dezastru mare, îi vom călca-n copitele de cai,
Sub roatele de tunuri si de care,
Să stie ungurii ca-n fiecare
Din noi, răsare aprigul Mihai.

O! noi cunoaștem bine vechiul drum
Tăiat de legiuni și țara toată
Se scoală azi ducând potop și scrum;
Iar din mormânt cer răzbunare-acum
Martirii noștri ce-au murit pe roată.

Al nostru e; îl vrem si pentru el
Porni-vor și moșnegii de la vetre, îl vrem, îl cerem, e supremul țel
Și vai de trădator și de mișel,
Că-l vom scuipa și-l vom goni cu pietre!

Romania-Mare-Harta-Administrativa-Basarabia-Bucovina.Info_

 

Magazin DSV                                                                                                        The Way to Vozia…

Îndemn la luptă

Şi la tine…

Şi la tine 001

 

Magazin DSV                                                                                                         The Way to Vozia…

 

Şi la tine…

Sclipiri de stele
cerc rotit de şoapte
în întuneric tandru luminând
ca început de zi
ivit în miez de noapte
aştept să fii, să vii, să fii…

Răsar în suflet
crestele de munte
sclipiri de stele roua dăruind
în început de zi
venit pe căi cărunte
aştept să fii, să vii, să fii.

Strălucitor în nouri
cuibul de lumină
şi stoluri lungi prin raze lunecând
în miez de zi
cu zare cristalină
aştept să fii, să vii, să fii.

Luciri de seară
adânc nespus apusul
trec nori din soare noapte adunând
în înserare
tremurând arcuşul
aştept să fii, să vii, să fii.

Mihai-Andrei Aldea

 

Magazin DSV                                                                                                         The Way to Vozia…