Între hotare şi veacuri, de Mihai-Andrei Aldea

Alexandra Aldea 001b.jpg

Între hotare şi veacuri

Te văd între vise şi frunze;
fug linii ciudate pe cerul străin
atât de departe, atât de aproape,
te caut şi-n mine,
te caut deplin,
privesc siluete cum trec prin oraşe
te caut şi-n ele şi nu te găsesc
trec umbre de soare pe cerul senin
şi-n el de te caut

– înalţ
– prăbuşesc
adâncul albastru mă soarbe în sine
genune senină
şi zâmbet copil
o cheie în suflet se-ntoarce
tiptil
încetez
nu mai caut
aştept să devin.

Mihai-Andrei Aldea

imagine: Alexandra Aldea

Magazin DSV                                                                                                        The Way to Vozia…

Îndemn la luptă

Despărţire, de Mihai-Andrei Aldea

 

Despărţire

Îmi arătam tristeţea cu un zâmbet.
Şi-nfuriat de dalbele porniri
Am înfruntat furtuna străvezie
străfulgerând albastrele câmpii
Şi de pe dealuri fără de pădure,
înveşmântat în ierburi şi în flori
am fluturat un steag fără pereche
şi am plecat păşind pe nori spre zori.

20180630_205507 c02

Mihai-Andrei Aldea

 

Magazin DSV                                                                                                        The Way to Vozia…

Îndemn la luptă

Vruta haiducului, de Mihai-Andrei Aldea

rezistenta Bucovina

Vruta1 haiducului

Din gând în gând,
mă-ntorc încet spre tine;
eşti pretutindeni unde-n depărtări am fost
urcând şi coborând pe valuri fără număr
departe-n zări
îmi eşti necaz şi rost.
În aburul de lapte şi de miere
din cana veche ce mi-ai pus-o înainte
un cer din ochii tăi,
cu luare-aminte,
mi-ascultă vorbele de dor şi fiere.
Nu se cuvine pragul să-ţi mai calc
şi în lumina ta
odihnă să-mi găsesc,
din ce-i al tău…
nimica nu-ţi pot da:
prin vise şi durere rătăcesc.
Mi-e arma ‘nsurătoare şi osândă,
şi setea de dreptate mi-e blestem,
din Ceruri fulgerul pedepsei chem,
peste tâlharii care stau
legal
la pândă.
Şi dacă legea lor mă vrea legat şi mort
din Legea Românească de demult
neîncetat Străbunii îi ascult
şi ţes cu ei
al luptei drepte
tort2.
E nebunie viaţa mea întreagă
şi-n cuminţia ta
zadarnic mă aşez
mă-ntorc din nou
la al dreptăţii crez.
Din gând în gând,
încet, încet…
te pierd.

 

Mihai-Andrei Aldea,
2018 – Paltin Petru Vodă

1Vrută – la Românii din miazăzi, mândră, logodnică.

2Tort – în limba română veche, fir tors de cânepă, in, lână, mătase etc. (sau mănunchi de fire toarse). Aici cu primul înţeles.

Magazin DSV                                                                                                        The Way to Vozia…

Îndemn la luptă

Dacă mi-e scris

Tricolorul

DACA MI-E SCRIS

Daca mi-e scris ca să mor
În vâlvătaia dragostei să mor.
Flăcări albastre mă ardă:
Iubirea de tine,
Iubirea de voi,
Iubirea de viață
Cu aspra ei față.
Dorința de bine
Cu mâinile pline
Să mă cotropească
Să mă impresoare
Ca o dezlegare
De lume si soare.
În vatra străveche
Mă intorc pereche
Cununat cu glia,
Muntele, câmpia,
Dealurile calme,
Grelele sudalme
Ale pălmașilor moși
Feții mei Frumoși.
Deasupră-mi, doar viață să nască
Și să împlinească
Dorul meu cumplit
De tot ce-am iubit:
Stelele, pamântul,
Oamenii și vântul
Soarele și seara
Străbunii și Țara.

August 1973, Galați, Mihai Gh. Aldea

 

Magazin DSV                                                                                                        The Way to Vozia…

Îndemn la luptă

În grădină – de Constantin Străchinaru

În grădină

Ies în grădină odată cu zorile.
Binefăcătoare-i prima adiere!
Colorate, aromate, florile
îmi întind ceşcuţe cu miere.

Chemarea de-a ieşi dimineaţa în vii,
în livezi, în poieni, nu e nouă…
Cândva, părinţii îi învăţau pe copii
Să umble desculţi prin rouă.

Şi-acum, iată-mă-s eu, însetatul.
luat de-al minunilor val.
În stânga ogoarele, în dreapta, satul,
În faţă, pârâul de-argint muzical.

Chiot lung de in şi de tort
izbucnind în tot ce este,
cu trei căni în mână peste
aceste creste mă port.

Vinicer râzând în struguri,
mere dogorind în pom,
viaţă mişunând în muguri,
om dând mâna cu alt om;

sunt îndemnuri ce vin
din adâncul, marele
suflet de roman senin
când salută soarele.

Constantin N. Străchinaru

 

Magazin DSV                                                                                                        The Way to Vozia…

Îndemn la luptă