Principiul armelor egale

Principiul armelor egale impune omului cinstit să nu se dea în lături de la folosirea unor procedee neplăcute, atunci când adversarul nu este corect.
A nu folosi arme asemănătoare cu ale potrivnicului sub cuvânt de nobleţe, etc. nu este dovadă de superioritate, ci de prostie şi de trădare a principiilor pe care le aperi şi a nevinovaţilor pe care-i laşi pradă tâlharilor.

The principle of equal weapons requires for the honest man to not get away from using unpleasant procedures when the opponent is unfair.
Do not use weapons equivalent with the enemy’s ones, under the word of nobility, it is not a proof of superiority, but of stupidity and treason to the principles you defend and to the innocents you give away to robbers.

Nicolae Steinhardt