Gânduri… între egalitate şi iubire

Egalitate înseamnă identitate. Dacă oamenii ar fi egali ar fi identici. Din punct de vedere creştin, oamenii nu sunt niciodată egali, fie aici, fie în Veşnicie. Dar cei care aleg Iubirea şi Adevărul îşi sunt complementari şi se unesc între ei printr-o organicitate desăvârşită.

Este la fel ca într-un trup sănătos. În acesta nu se pune problema egalităţii şi inegalităţii dintre ficat şi rinichi, inimă sau plămân, ci a armoniei dintre ele. Armonie care cere o împlinire deplină a fiecărui organ în parte şi, totodată, o deplină conlucrare cu celelalte.

Aceasta este viziunea ortodoxă a Omenirii:
un trup dumnezeiesc în care fiecare om este unic, fiecare neam este unic, împlinindu-se deplin în sine şi împreună cu ceilalţi, într-o armonie ce urcă neîncetat spre desăvârşire.
Împreună – nedespărţit, neîmpărţit, neschimbat şi neamestecat – cu Puterile Cereşti şi Dumnezeu.
I se mai zice şi: Biserica.

Pr. Mihai-Andrei Aldea