Domnitorii Români, urmaşii Împăraţilor de la Bizanţ – Nicolae Iorga

Aceşti conducători [ai Munteniei şi Moldovei] au devenit adevăraţii succesori ai împăraţilor din Bizanţ [Constantinopol]. De la ei au împrumutat stilul, pompa şi stemele chiar; de la ei au preluat, ca ocrotitori a toată creştinătatea ortodoxă, misiunea pentru care îşi sacrifică fără milă tezaurul smuls de la munca şi, mai târziu, de la sărăcia supuşilor, iar uneori, într-o lume care trăieşte din daniile lor, li se adaugă la nume titlurile atribuite împăraţilor care domneau pe malurile Bosforului...

Nicolae Iorga, Bizanţ după Bizanţ

 

 

Magazin DSV                                                                                                        The Way to Vozia…

Îndemn la luptă