Între hotare şi veacuri, de Mihai-Andrei Aldea

Alexandra Aldea 001b.jpg

Între hotare şi veacuri

Te văd între vise şi frunze;
fug linii ciudate pe cerul străin
atât de departe, atât de aproape,
te caut şi-n mine,
te caut deplin,
privesc siluete cum trec prin oraşe
te caut şi-n ele şi nu te găsesc
trec umbre de soare pe cerul senin
şi-n el de te caut

– înalţ
– prăbuşesc
adâncul albastru mă soarbe în sine
genune senină
şi zâmbet copil
o cheie în suflet se-ntoarce
tiptil
încetez
nu mai caut
aştept să devin.

Mihai-Andrei Aldea

imagine: Alexandra Aldea

Magazin DSV                                                                                                        The Way to Vozia…

Îndemn la luptă

Picur, de Mihai-Andrei Aldea

Picur.png

Picur

Am să mă duc pe norii tăi, odată,
a fost   şi am fi fost   şi ar fi fost,
întors în mine mă privesc
ciudată
alcătuire fără niciun rost.

Iar tremurând, catarge fără steaguri,
corăbii fără pânze
fluturând
în fulgerări de gând
întors adânc în mine
de ceţurile zării din afund
încep să înţeleg
dar fost-a
– şi fost-a
numai fost-a –
doar
un gând.

Mihai-Andrei Aldea

 

Magazin DSV                                                                                                        The Way to Vozia…

Îndemn la luptă

Ţărmurile străvezii, de Mihai-Andrei Aldea

 

DSCN0200b.JPG

Ţărmurile străvezii

Când farmec de albastru şi argint
Cu vuiet grav de stânci valuri îmbracă
un ţărm de întuneric şi luciri,
de lună plină revărsată peste apă,
În vântul care abur
de mare toarnă pe pământ
Din licăriri
şi scrâşnetul de piatră seacă
Rostogolind speranţe şi-amintiri
Trăiri adânci
revin mereu… şi pleacă…
Iar pustiite de atâta adâncime
Din vechile cochilii care-odată scoici au fost
Ca nişte fire
pătrunzând în mine şi în tine
Îşi află lumile trecute adăpost.

Mihai-Andrei Aldea

 

Magazin DSV                                                                                                        The Way to Vozia…

Îndemn la luptă

Despărţire, de Mihai-Andrei Aldea

 

Despărţire

Îmi arătam tristeţea cu un zâmbet.
Şi-nfuriat de dalbele porniri
Am înfruntat furtuna străvezie
străfulgerând albastrele câmpii
Şi de pe dealuri fără de pădure,
înveşmântat în ierburi şi în flori
am fluturat un steag fără pereche
şi am plecat păşind pe nori spre zori.

20180630_205507 c02

Mihai-Andrei Aldea

 

Magazin DSV                                                                                                        The Way to Vozia…

Îndemn la luptă

Vruta haiducului, de Mihai-Andrei Aldea

rezistenta Bucovina

Vruta1 haiducului

Din gând în gând,
mă-ntorc încet spre tine;
eşti pretutindeni unde-n depărtări am fost
urcând şi coborând pe valuri fără număr
departe-n zări
îmi eşti necaz şi rost.
În aburul de lapte şi de miere
din cana veche ce mi-ai pus-o înainte
un cer din ochii tăi,
cu luare-aminte,
mi-ascultă vorbele de dor şi fiere.
Nu se cuvine pragul să-ţi mai calc
şi în lumina ta
odihnă să-mi găsesc,
din ce-i al tău…
nimica nu-ţi pot da:
prin vise şi durere rătăcesc.
Mi-e arma ‘nsurătoare şi osândă,
şi setea de dreptate mi-e blestem,
din Ceruri fulgerul pedepsei chem,
peste tâlharii care stau
legal
la pândă.
Şi dacă legea lor mă vrea legat şi mort
din Legea Românească de demult
neîncetat Străbunii îi ascult
şi ţes cu ei
al luptei drepte
tort2.
E nebunie viaţa mea întreagă
şi-n cuminţia ta
zadarnic mă aşez
mă-ntorc din nou
la al dreptăţii crez.
Din gând în gând,
încet, încet…
te pierd.

 

Mihai-Andrei Aldea,
2018 – Paltin Petru Vodă

1Vrută – la Românii din miazăzi, mândră, logodnică.

2Tort – în limba română veche, fir tors de cânepă, in, lână, mătase etc. (sau mănunchi de fire toarse). Aici cu primul înţeles.

Magazin DSV                                                                                                        The Way to Vozia…

Îndemn la luptă