Home

În urmă cu mii de ani, patru mari culturi s-au întâlnit: Romanii, Traco-Ilirii, Sciţii şi Celţii.
Din conlucrările şi războaiele lor, din schimburile culturale, tehnologice şi economice, din ceea ce o pânză de comunităţi creştine de limbă latină a păstrat şi crescut, s-a născut Romania sau România Străveche. Având ca învăţători pe Împăratul Constantin cel Mare şi maica sa, Elena, pe sfinţii şi eroii primelor secole creştine. Şi pe cei care le-au urmat.

Marele gânditor – şi martir – Mircea Vulcănescu observa:
România a avut o cultură; [18]48 a rupt-o„.
Marele gânditor şi poet – şi martir – Mihai Eminescu observa şi el prăpastia între cultura veche românească şi ceea ce se construia – şi demola! – după 1848.
Marele gânditor şi etnolog Ernest Bernea găsea, cu durere şi obiectivitate ştiinţifică, în anii ’50 ai secolului XX, că „vechea cultură românească a dispărut”.

Şi, da, vechea cultură românească, România Străveche, este astăzi cel mult o amintire.
Din care unii aleg bucăţi mici, pe care le înconjoară de un filigran întunecat de minciuni. Încercând să-i transforme pe români în altceva, transformându-le istoria şi strămoşii în altceva.
De o viaţă caut să găsesc adevărul despre ceea ce sunt.
Iar asta, dat fiind că Dumnezeu a rânduit să fiu român, cuprinde adevărul despre ceea ce este Neamul Românesc.
Astfel am găsit România Străveche. În Istorie şi în Cultură. Şi m-am regăsit pe mine.
Încercând să redau cât mai mult din ceea ce am găsit îmi împlinesc datoria faţă de străbuni. Şi faţă de toţi cei care au aceeaşi căutare cu a mea.

Mihai-Andrei Aldea

Thousands of years ago, four major cultures converged: Romans, Thraco-Illyrians, Scythians, and Celts. From their collaboration and their wars, from their cultural, technological and economic exchanges, from what a web of Latin-speaking Christian communities preserved and fostered, Ancient Romania was born. Its teachers were Emperor Constantine the Great and his mother, Helen, together with the saints and the heroes of the first Christian centuries.  Then, their successors carried on the legacy.

The great thinker – and martyr – Mircea Vulcanescu remarked: “Romania had a culture. (18)48 broke it.”

The great thinker and poet –and martyr – Mihai Eminescu also noticed the chasm between the early Romanian culture and what was built – and demolished – after 1848.

The great thinker and ethnologist Ernest Bernea concluded, with grief and scientific objectiveness, in the 1950s, that “the ancient Romanian culture passed away”.

Indeed, the old Romanian culture, Ancient Romania, is today a memory at most. It is one from which some select small fragments, surrounding them with a dark filigree of lies. That is an attempt to turn Romanians into something else, by turning their history and ancestors into something else.

Throughout my lifetime I have endeavored to learn the truth about what I am. This, as God ordained for me to be a Romanian, involves the truth about what the Romanian Nation is.

That is how I discovered Ancient Romania: through History and Culture. Along the way, I found my true self again, as well.

As I try to impart as many of my findings as one can, I carry out my duty to our ancestors. Also, the one I have to all those who share my quest.

 

Mihai-Andrei Aldea

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s